DAHUA inteligentna video analitika

Datum objave:  1.3.2018.
 • Zašto i kada IVS?

  analitički video software- shema

  IVS je potreban kod zaštite vanjskih perimetara objekta kad je potrebna velika pouzdanost
  dojave kod neovlaštenog ulaska u štićeni prostor.
  Primarna detekcija pokreta (motion detection) je često nepouzdana, tj. moguće su česte
  lažne dojave. Kod IVS‐a eliminiramo lažne dojave na najmanju moguću mjeru sa 99%
  preciznošću